Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matig belang stelde, en dat veel meer werd gevoeld voor wat in de dagelijksche praxis kan worden toegepast.

Lijsten met opgaven van literatuur en namen van auteurs ontbreken in den text geheel. Wie wat dieper in de behandelde hoofdstukken wil doordringen, vindt daarvan waarschijnlijk meer dan hem lief zal zijn in de handboeken van Mense en Scheube. Daarentegen zal men aan het slot van ieder hoofdstuk een korte opgave vinden van de voornaamste bronnen van het besproken gebied, ten einde daardoor verdere studie te vergemakkelijken.

KIE WIET DE JONGE.

WELTEVREDEN, Juni 1908.

Sluiten