Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE VOORDRACHT.

een zeer klein droppeltje bloed midden op het dekglaasje komt. Dan wordt het dekglas dadelijk op een volkomen schoon en droog objectglas gelegd, met den praeparaatkant naar beneden; men ziet dan, dat de droppel zich over een groot oppervlak gelijkmatig uitbreidt. Geschiedt dat niet, dan deugt het praeparaat niet, wat meestal het gevolg is van onvoldoende reiniging of droging der glaasjes. Zoodra de droppel zich geheel heeft uitgebreid, worden de randen van het dekglas, om verdamping te voorkomen, bestreken met vaseline, het praeparaat is dan gereed en moet dadelijk onderzocht worden. Het is alleen bruikbaar, als de bloedcellen grootendeels los van elkaar liggen en geen geldrollen vormen.

Het opsporen van malariaparasieten in een dergelijk praeparaat is voor minder geoefenden vaak nog al lastig, vooral wanneer het de jonge vormen der tropicaparasieten geldt, omdat die in kleur en brekingsvermogen weinig verschillen van de bloedcellen, waarin zij gelegen zijn, en zij geen pigment bevatten. Men kan zich het zoeken naar dergelijke parasieten gemakkelijk maken, door de parasieten in het levende praeparaat te kleuren. Men brengt daartoe op het objectglas een zeer klein droppeltje van een zeer verdunde oplossing van methyleenblauw (één droppel geconcentreerde alcoholische oplossing van methyleenblauw in een horlogeglas water of nog beter physiologische zoutoplossing) en legt dan het dekglaasje met het bloeddroppeltje daarop. Het bloeddroppeltje en de methyleenblauwoplossing mengen zich dan met elkaar, wat nog kan worden bevorderd door het dekglas zacht over het objectglas heen en weer te schuiven. Daarna wordt, evenals bij de vorige methode, de verdamping tegengaan door omranding met vaseline. Men ziet dan de roode bloedcellen normaal van kleur, maar de parasieten en de kernen der leucocyten duidelijk lichtblauw.

STltUKPRAE PARA AT

Voor het onderzoek van het gefixeerde bloed maakt men strijkpraeparaten. Dit kan geschieden op het dekglas of op het objectglas. Het laatst is het gemakkelijkst en heeft

Sluiten