Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNIEK.

lat de praeparaten niet met de hygroscopische stof in aanaking komen.

Al naar de methode van onderzoek, die men wil volgen, <an men het luchtdroge praeparaat dadelijk kleuren of moet Tien het eerst fixeeren. Het laatste is noodig, wanneer men m water opgeloste kleurstoffen gebruikt; het kan achterwege worden gelaten als de kleurstof in methylalcohol is opgelost, dat dadelijk fixeert, zoodra het met het praeparaat in aanraking komt.

Het fixeeren kan ook al weer op verschillende wijzen geschieden. De mooiste praeparaten krijgt men als men ze langzaam tot 112a 120 graden Celsius verhit, een paar uur op die temperatuur laat, en dan weer langzaam laat afkoelen. Dit is echter nog al omslachtig, en daarom geeft men in den regel de voorkeur aan meer eenvoudige procédé's. Veel eenvoudiger en weinig minder goed is het b.v., de praeparaten gedurendt twintig minuten tot een half uur in absoluten alcohol te leggen, 't Gemakkelijkst, snelst en voor gewone praeparaten zeer voldoende is, op de praeparaten een paar droppels aether cum spiritu te gieten en te wachten, tot deze zijn verdampt. Niet aan te bevelen is het, bloedpraeparaten ter fixatie te flambeeren.

i

Sluiten