Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MUSKIETEN.

verschillende gelegenheden de volgende resultaten verkregen:

i Aantal onder- Waarvan met Geïnfecteerd

NAAM zochte ; malaria gein-

muskieten. feeteerd. percentage.

1 M. culicifacies 259 12 4.6

M. Rossii 496 0 0

2. M. culicifacies 69 6 8.6

M. Rossii H64 0 , 0

(M. is een afkorting van myzomyia, een der geslachten, waarin het oude geslacht is gesplitst). De muskieten werden terzelfder tijd in dezelfde hutten gevangen, zoodat voor beide de omstandigheden geheel dezelfde waren. Het verschil is zeer opvallend. Men spreekt dan ook van anophelina met hoogen en met lagen endemischen index. M. culicifacies is een voorbeeld van de eerste, M. Rossii een van de laatste. Hieruit volgt dus, dat men niet genoeg heeft aan de wetenschap, of op een plaats anophelina voorkomen; men moet bovendien nog weten, of de voorkomende soorten een hoogen of een lagen endemischen index hebben. Dit laatste nu, de bepaling der soort, laat men beter aan bevoegde handen over, omdat men weinig kans op succes heeft, als men daar zelf aan begint.

Het is dus voor ons van groot gewicht, de onderfamilie der anophelina te kunnen herkennen. Dit punt zullen wij thans bespreken.

De anophelina behooren tot de culicidae, een afdeeling der diptera, die zijn gekarakteriseerd door het bezit van slechts één paar (vliezige) vleugels, zuigende monddeelen en een volledige gedaanteverwisseling. De culicidae (muskieten) zijn gemakkelijk te herkennen, doordat de zuigende monddeelen zijn veranderd in een langen, perforeerenden zuigsnuit (proboscis), terwijl de aderen der vleugels zijn omzoomd door zeer fijne schubbetjes. Om deze laatste te zien, is een kleine vergrooting noodig.

KhN DER 1X 01'HELI \A.

Sluiten