Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROPICAPARASIETEN.

aanwezig zijn, gezogen door een anopheles die voor de verdere ontwikkeling van die parasieten geschikt is, dan ondergaan de gameten zeer merkwaardige veranderingen. Terwijl de schizonten met het bloed zelf in de muskietenmaag verteerd worden, blijven de gameten onaangetast. Reeds spoedig worden zij van niervormig rond; weldra begint het pigment, dat altijd onbewegelijk was geweest, sterk heen en weer te dansen. Wat nu verder gebeurt is voor de makrogameten en de inicrogametocyten zeer verschillend. De makrogamete ondergaat eenvoudig de veranderingen die iedere eicel ondergaat vóór de bevruchting. Zij stoot een deel van haar kern uit en vormt een „Empfangnisshügel".

MlKllÜOAMEl'E.

De microgametocyt vormt de mikrogameten. Eerst wordt de halve maan rond; dan begint het pigment zich sterk te bewegen. Vervolgens deelt de kern zich in 4 tot 8 stukken, die zich naar den omtrek begeven, wat in verschillende stadiën in het gekleurde preparaat te zien is. Dan treden plotseling 4 tot 8, meestal 6 fijne, chromatinehoudende zweepdraden uit, die zich zeer sterk bewegen en zich eindelijk los rukken. Deze vrij geworden zweepdraden zijn de mikrogameten, de mannelijke individuen. Zij begeven zich naar de makrogameten; één mikrogamete dringt bij de mikropyle in de makrogamete in en versmelt daarmede, een gewone bevruchting dus. De bevruchte makrogamete, die copula

COPULA.

wordt genoemd, ontwikkelt zich langzamerhand verder. L\\ wordt lang gerekt, haar pigment verplaatst zich naar het eene (stompe) uiteinde, terwijl het andere uiteinde is toegespitst; weldra gaat het zich bewegen en is dan overgegaan in

OOKIXEET.

een klein wormpje, de zoogenaamde ookineet. Deze ookmeet beweegt zich actief door den maaginhoud naar den maagwand, doorboort de epitheellaag daarvan en blijft tusschen deze en de elastische laag van den maagwand liggen. Zij wordt daar weer rond en gaat over in een stil liggend, bolvormig lichaam van ongeveer 6 doorsnede. Dit lichaam ontwikkelt zich verder, het neemt belangrijk in grootte toe

Sluiten