Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE VOORDRACHT.

De parasiet van de quartana (plasmodium m a 1 a r i a e).

Ql'Ml'lMAM i'MtAsirri-:

Deze groeit veel langzamer dan de tertiana, daar haar levensduur 72 uur is en zij in dien tijd alleen de normale bloedcel opvult. Deze laatste wordt til. bij quartana niet vergroot. De jonge parasiet is al spoedig te onderscheiden van de andere vormen, doordat zij meer massief wordt en spoedig den ringvorm verliest, die alleen bij de zeer jonge quartanaparasieten wordt aangetroffen. De oudere bestaan meestal uit een eenvoudig protoplasmaklompje zonder vacuole. Verder vormen de quartanaparasieten reeds veel spoediger grof en veel pigment. Karakteristiek is ook nog, dat men nu en dan half volwassen parasieten aantreft, die als een vrij breede band door de bloedcel heenloopen. Men vindt bij quartana slechts bij uitzondering de meer grillige vormen van tertiana en haast nooit parasieten met meer vacuolen. De bloedcellen ondergaan geen verandering, zij vertoonen geen stippeling en ook geen verandering in kleur. De sporulatie is eenvoudig en regelmatig; het pigment verzamelt zich ook hier midden in de parasiet en daaromheen vormen zich 6 tot 12 chromatinekorrels, die omgeven worden door hoopjes plasma en die in den regel in een cirkel rondom het pigment liggen, welke vorm van sporulatie als madeliefvorm beschreven wordt. In het gekleurde praeparaat is de rangschikking van de sporen lang niet altijd zoo regelmatig als men dat in het ongekleurde praeparaat vindt.

De parasieten in het ongekleurde praeparaat zijn gemakkelijk te herkennen aan het grove pigment, dat zich in de parasiet weinig of niet beweegt, terwijl de parasiet zelf zeer weinig amoeboide bewegelijkheid vertoont. Ook in het ongekleurde praeparaat vertoonen de bloedcellen zelf geen verandering.

De gameten van de quartana verschillen niet zeet veel in vorm van de schizonten. Ook de ontwikkeling in de anopheles vertoont weinig afwijking van die van tropica en tertiana. Wij gaan dus hierop niet nader in.

4.

Sluiten