Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MALARIAPARASIETEN.

standigheden leven als de andere personen. Dit bewijst absoluut zeker, dat malaria in de natuur alleen wordt overgebracht door den steek of beet van een of ander vliegend dier. Het behoeft natuurlijk juist geen anopheles te zijn, maar aangezien alle proefnemingen, waarbij getracht werd, malaria over te brengen door andere dieren, volmaakt zijn mislukt, hebben wij op dit oogenblik geen reden om aan te nemen, dat er andere dieren bestaan die daarvoor geschikt zijn.

Summa summarum is dus het tegenwoordige standpunt der wetenschap dit. dat de malaria zich uitsluitend beweegt tusschen mensch en anopheles en dat er in de natuur geen andere wijze van overbrenging bestaat.

Er zijn wel enkele punten in deze zaak, die nog duister zijn, en wij zullen daar bij gelegenheid nog wel op terugkomen, maar op dit oogenblik is met de beschikbare gecfpvpns ceen andere conclusie te maken.

ooli'/.AKES' DIM Kool ('I's.

Wij kunnen ons aan het slot van deze beschouwingen de vraag stellen, waardoor het eigenlijk komt dat bij infectie met malariaparasieten periodiek koorts optreedt. Het is ons, helaas, nog niet mogelijk, hiervan meer te zeggen dan de groote Italiaansche clinicus Rasori reeds in 1846 schreef: de intermitteerende koortsen worden veroorzaakt door parasieten die den aanval veroorzaken in het tijdperk van hun reproductie, die min of meer spoedig plaats heeft al naar de verschillende soorten. Wat voor Rasori een hypothese was, is voor ons een feit gewordeen, daar wij de parasieten kennen en weten, dat het optreden der koorts samenvalt met het uiteenvallen der sporuleerende parasieten. Maar meer kunnen we er niet met zekerheid van zeggen; waardoor eigenlijk de koorts optreedt, vermoeden wij wel maar weten wij niet. Dat vermoeden ligt voor de hand: Bij het uiteenvallen der roode bloedcellen komen de stofwisselingsproducten en al wat verder in de bloedcellen aanwezig was, vrij; die stoffen zijn toxisch, pyrogeen, en daardoor treedt

Sluiten