Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

wij hier het meest zien, bestaat uit vier stadiën, nl. de eerste stijging, de pseudocrisis, de praecriticale verheffing en de crisis. In den regel beginnen die koortsen in den namiddag, terwijl vrij constant de pseudocrisis valt tusschen middernacht en middag, meestal in de morgenuren.

Wanneer het hiermede was afgeloopen, zou de zaak eenvoudig zijn, maar nu komen tal van variaties voor, zoodat zelfs deze eenvoudige vorm van tropica soms moeilijk wordt herkend. Zoo gebeurt het enkele malen, dat in plaats van plotseling hoog te worden, de temperatuur zeer geleidelijk stijgt, zoodat het meer dan 24, ja zelfs wel 36 uur kan duren, voor de eerste top wordt bereikt. Dit geeft direct aan de curve een heel ander karakter en neemt het typische van de malaria-kromme geheel weg, waarbij toch de temperatuur in korten tijd zeer sterk behoort te stijgen. Dit ontbreken van snel stijgen wordt het meest aangetroffen bij patienten, die reeds chinine hebben gebruikt, maar ik heb het ook wel waargenomen bij menschen, bij wie nog geen

medicatie was ingesteld.

Dat het stadium van oscillaties in veel gevallen ontbreekt, heb ik reeds gezegd. Verder is een eigenaardigheid, dat in sommige gevallen de pseudocrisis zeer sterk is uitgesproken, zoodat daarbij de temperatuur volkomen normaal kan worden. Men krijgt dan midden in den koortsaanval een intermissie, waardoor een dergelijke koorts den indruk maakt van te zijn een quotidiana. Men krijgt dan nl. eerst de initiale stijging, daarna de sterke pseudocrisis en vervolgens de tweede helft van den aanval, die er evenzoo uitziet als de eerste. Zonder bloedonderzoek is een dergelijke koortsvorm niet met zekerheid te herkennen.

Zeer algemeen is het, dat de praecriticale verheffing niet juist het hoogste punt van den koortsaanval vormt, ja dit stadium kan zelfs geheel ontbreken.

Ook in den duur van de curve komen allerlei variaties voor.

Terwijl een normale tropica-aanval 24 tot 40 uur aanhoudt,

Sluiten