Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

moet dit op de eene of andere wijze samenhangen met de anopheles, want het is niet denkbaar, dat zonder eenige bekende oorzaak het weerstandsvermogen van de bevolking tijdelijk zoodanig zal afnemen, terwijl wij niets weten omtrent wisselen van virulentie der malariaparasieten. Welke factoren hierbij in het spel zijn, is ten eenenmale onbekend.

Het is gebruikelijk, om den naam van pernicieuse malaria te beperken tot die gevallen, waarbij bepaalde levensgevaarlijke verschijnselen, afhankelijk van bepaalde organen, optreden. Men rekent hiertoe in den regel niet de zwaar remitteerende vormen en de als typhus verloopende malaria; evenmin de malaria biliosa, maar een complex van andere casus, die allen bepaalde eigenaardigheden vertoonen.

In den regel zijn die pernicieuse verschijnselen het gevolg van een opeenhooping van een kolossaal aantal parasieten in de capillairen van bepaalde organen en duren die verschijnselen zoolang als die opeenhooping aanhoudt, tenzij daardoor bloeduitstortingen hebben plaats gehad, als wanneer die symptomen een permanent karakter kunnen krijgen. Het is uitzondering dat malaria plotseling pernicieus wordt, zonder dat er gewone aanvallen aan zijn voorafgegaan. Men ziet dat een enkele maal, maar meer gewoon is, dat de patiënt reeds als malarialijder bekend stond.

Hoewel ik hiervan volstrekt geen regel wil maken, geloof ik toch wel, dat men de meeste pernicieuse gevallen ziet in de latere perioden der primaire infectie, wat natuurlijk niet uitsluit, dat zij ook vaak bij recidieven wordt aangetroffen. De temperatuur bij die verschillende vormen van perniciosa is zeer uiteenloopend; men ziet er met intermitteerende, met remitteerende, en met continue koortsen en er zijn er waarbij de temperatuur zeer weinig verhoogd is. Is de koorts intermitteerend, dan kunnen de pernicieuse verschijnselen ook intermitteeren en met de koorts op en af gaan of blijven bestaan niettegenstaande de koorts daalt.

Waar die verschijnselen op en neer gaan gelukt het dik-

Sluiten