Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

In de meeste gevallen is één der waargenomen parasietensoorten verre in de meerderheid, en in dergelijke gevallen hangen de verschijnselen dan ook uitsluitend van die eene soort af: de andere zijn bij het bloedonderzoek zeer in de minderheid en hebben geen invloed op het verloop. We kunnen dan ook van de symptomatologie dezer gemengde infecties weinig bijzonders mededeelen. Zij vertoonen niets, wat een tropica alleen ook niet kan vertoonen; karakteristieke temperatuurcurven, waarop alleen de diagnose eener gemengde infectie zou kunnen worden gemaakt, nam ik niet

waar.

Het verloop van dergelijke gevallen geeft evenmin tot bepaalde opmerkingen aanleiding; ik heb niet den indruk gekregen, dat een gemengde infectie bepaald gevaarlijker

is dan een tropica.

Wij zullen hierbij dus niet langer stilstaan.

Nu gaan wij enkele woorden wijden aan de acute malaria bij kleine kinderen, wat noodig is, omdat deze ziekte daarbij eigenaardige afwijkingen vertoont, die, als men ze niet kent, haar dikwijls zouden doen miskennen. Ik heb hier speciaal op het oog kinderen van niet ouder dan twee jaren. Worden zjj grooter, dan neemt de malaria-aanval langzamerhand geheel het karakter aan van dien bij volwassen personen.

De koorts is bij kleine kinderen meestal quotidiaan en intermitteerend, de aanvallen komen tusschen middag en middernacht. De duur van den aanval is zeer verschillend Eigenaardig is echter, dat hij 'betrekkelijk dikwijls zeer kor is, zoodat hij in enkele uren kan zijn afgcloopen. Verdei ontbreekt zoo goed als altijd het stadium van koude rillingei en zelfs waar dit is aangeduid, is het weinig sterk.

Men ziet dan wel, dat de kindertjes wat bleek en eenigs zins cyanotisch zijn, dat de handjes en voetjes koud aan voelen en de huid wat gerimpeld is, maar zelfs dit is a geen regel en meestal merkt men van 't stadium frigoris i 't geheel niets. De respiratie en de pols zijn zeer frequen

MM.AI1IA IiU KIXDEHEX.

Sluiten