Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

len drinken maar dit niet doorzetten, of wel zij zijn sut en slapen gedurende den geheelen aanval. Het zweetstadium is weinig uitgedrukt; het komt wel voor, dat zij wat transpireeren aan de extremiteiten en aan het hoofd, maar profuse zweetafscheiding in de crisis van den malaria-aanval ziet men bij kleine kinderen haast nooit. Herpes of urticaria komt veel voor. De milt is in den regel al spoedig vergroot ën pijnlijk bij druk, terwijl er snel een belangrijke anaemie optreedt. Zeer gewoon is diarrhee, die zeer profuus kan worden. Nu zit de groote moeilijkheid juist hierin, dat bij kleine kinderen de heele koortsaanval zich in den nacht kan afspelen en wanneer dan die kinderen gedurende den geheelen aanval slapen, wordt daarvan niets gemerkt. Het patientje heeft diarrhee, wordt lusteloos, verliest den eetlust en gaat er slecht uitzien. De geneesheer komt 's morgens of 's avonds; het kind heeft dan geen koorts. Vraagt men de ouders of het kind koorts heeft gehad dan antwoorden zij ontkennend, want zij hebben het niet gemerkt, omdat ook zij gedurende dien tijd hebben geslapen en zoo kan het soms een heelen tijd duren, eer de oorzaak van de diarrhee ontdekt wordt, want hoe men die ook behandelt, zoolang er geen chinine wordt toegediend, geneest zij niet. Daarom is het zaak, om bij kleine kinderen met diarrhee nooit te verzuimen de milt te onderzoeken of zoo mogelijk ook 's nachts de temperatuur op te nemen.

Van kwaadaardige gevallen komen bij kinderen vooral

voor eclamptica en algida.

'De eclampsie komt meestal in het hittestadium en is een ernstige complicatie. Ook hier is chininetoediening noodig om genezing te verkrijgen en men zal dus nooit mogen verzuimen, om zich bij kleine kinderen met stuipen er van to vprorpwissen of niet malaria in het spel kan zijn.

Ook bij oude menschen komen wel eens afwijkingen van het gewone verloop voor, met name bij tropica, die zeer asthenisch kan doen. Ik herinner mij daarvan een paar

MALARIA HIJ OUDE MES SC 11 ES.

Sluiten