Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE VOORDRACHT.

Symptomatologie. (Slot).

Wij komen nu tot een onderdeel der malaria-symptomatologie, dat in den laatsten tijd belangrijk is ingekrompen en waarvan men tegenwoordig lang niet zooveel hoort als vroeger, toen het aan de orde van den dag was. Ik bedoel

hier de malaria larvata, waaronder men verstaat die uiting van malaria-infectie, die zonder of zonder noemenswaardige koorts verloopt. Geheel juist is de definitie niet, want dan zouden ook enkele vormen van pernicieuse malaria hieronder behooren, wat niet het geval is. In vroegere jaren bracht men veel, wat men niet elders thuis kon brengen, onder het gebied der intermittens larvata, vooral dan, wanneer de verschijnselen onder chininegebruik teruggingen. Men heeft leeren inzien dat dit niet juist is. Men weet nu, dat reactie op chinine volstrekt niet het recht geeft tot het stellen der diagnose malaria, aangezien zij ook bij tal van andere aandoeningen, speciaal neuralgieën die niet op malaria berusten, kan optreden.

MALARIA LARl'ATA.

Dit neemt evenwel niet weg, dat er toch zonder eenige kwestie verschillende vormen van echte malaria larvata bestaan.

Men kan die natuurlijk alleen met zekerheid herkennen door aantoonen der bloedparasieten, wat echter niet gemakkelijk is, daar deze bij malaria larvata in den regel

zeer spaarzaam zijn.

De meest gewone vorm van malaria larvata is de neuralgie, die dan meestal typisch intermitteerend is en in den regel een quotidiaan karakter draagt. Verreweg het meest is deze neuralgie gezeteld in den eersten tak van den trigeminus, minder vaak in den tweeden of derden tak en veel zeld-

Sluiten