Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE VOORDRACHT.

Complicaties.

Wij hebben de meeste complicaties van malaria reeds besproken en moeten er hier alleen nog maar een paar noemen of weer in de herinnering terugroepen.

Nephritis, vooral de diffuse, chronische parenchymateuse vorm is niet buitengewoon zeldzaam. Levercirrhose komt eveneens voor. Van oogaandoeningen hebben wij reeds genoemd malaria-amblyopie, die berust op neuritis optica, terwijl ook suppuratieve chorioiditis voorkomt. Ik heb ook een geval waargenomen van iritis, waarbij alle andere aetioloeische momenten konden worden uitgesloten.

('OMPLU. ATIES.

Van meer belang, omdat zij nog al eens wordt gezien, is de zoogenaamde malaria-neuritis.

XEllllTlS.

Zonder eenigen twijfel kan bij malaria tropica zoowei als bij tertiana of quartana een polyneuritis voorkomen. Zoo zeker als dit samengaan is, zoo weinig vast staat het aetiologisch verband, daar het bijna nooit mogelijk is, met zekerheid beri-beri uit te sluiten, en het geval op te vatten als malaria, gecompliceerd met beri-beri. De zoogenaamde „droge" beri-beri toch, die niet gepaard gaat metoedemein van beteekenis en waarbij hartverschijnselen totaal kunnen ontbreken, gelijkt zoo sprekend op een toxische polyneuritis uit andere oorzaak, dat het eigenlijk nooit mogelijk is, met zekerheid te zeggen, dat men in een concreet geval niet met beri-beri te doen heeft. De symptomatologie laat ons hier in den steek. Ongelukkigerwijs doet de aetiologie dat ook, daar we hieromtrent voor beri-beri nog geheel in het duister tasten. Het eenige punt van aanknooping, dat ons in de meeste gevallen rest, is het begin der ziekte: sluit zich de neuritis direct aan een malaria-aanval aan, dan schijnt het verband zoo duidelijk, dat men gaarne van een bepaalde malaria-neuritis spreekt. Veel beteekent dit echter niet, want het is bekend, dat ook beri-beri in aansluiting aan acute ziekten optreedt. Ook de opmerking van Manson, dat bij malarianeuritis stoornis van het geheugen zou bestaan

Sluiten