Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE VOORDRACHT.

genoemde ziekten herpes zoo goed als niet voorkomt, terwijl zij bij malaria zeer algemeen is. De diagnose malaria kan echter op herpes alleen ook niet worden gesteld, omdat zij bij ephemera, gastritis acuta, rheuma, influenza en andere ziekten kan voorkomen.

axamxese.

De anamnese is van eenige beteekenis voor zoover betreft de plaats van herkomst. Wanneer iemand bijv. van Priok komt, dan heeft hij veel kans om malaria te hebben en dit punt moet dus leiden tot een ernstig onderzoek op die ziekte. Het mag echter volstrekt niet worden beschouwd als een zeker diagnosticum, wat zeer dikwijls gebeurt, zoodat men een patiënt, die koortst, onder chinine zet, alleen omdat hij op Priok heeft gewoond. Dit is natuurlijk onjuist, want zoo iemand kan even goed als ieder ander koorts hebben door typhus, longontsteking, tuberculose en wat al niet meer.

Wel moet evenwel het feit, dat zulk een persoon rechtstreeks afkomstig is uit een zwaren haard, leiden tot een nauwkeurig en eventueel herhaald bloedonderzoek.

hloedoxderzoek.

Het eenige absoluut zekere diagnostische teeken is het bloedonderzoek, waarbij wij hebben te letten op drie verschillende punten, nl.

1° de malariaparasieten, 2" de pigmenthoudende groote mononucleaire leucocyten en 3n de vermeerdering der groote mononucleaire leucocyten bij bestaande leucopenie in de apyrexie.

l'ara.sietex.

Het eerste punt is verreweg het belangrijkste. Het vinden van een enkele malariaparasiet is voldoende, om met zekerheid te besluiten tot het geinfecteerd zijn van den patiënt met malaria.

Het zoeken naar parasieten is daarom van de allergrootste beteekenis.

Daar staat tegenover dat er ook nadeelen aan verbonden kunnen zijn. Wanneer iemand toch de methode van onderzoek niet volkomen beheerscht of zich bij het onderzoek

Sluiten