is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DlAGNOSË.

maken, om diagnose te stellen. Men komt daarbij echter niet tot het differentieeren van de verschillende vormen van malaria.

Van nog minder beteekenis is voor mi] de bepaling der leucocytenformule. Deze toch is nog veel tijdroovender, omdat men, om tot een zekere conclusie te komen, altijd eerst eenige honderden witte bloedcellen moet tellen, en in de tweede plaats vind ik de zekere herkenning der groote mononucleaire leucocyten vaak lastig. Mijn ervaring is, dat het gemakkelijk is, iemand in elk praeparaat cellen te toonen, waarbij hij zal aarzelen onder welke rubriek zij moeten worden ondergebracht. In al die gevallen draagt deze methode niet meer een zuiver objectief, maar krijgt zij een meer subjectief karakter. Ik zou dan ook de bepaling der leucocytenformule in de practijk beperkt willen zien tot die gevallen, waarbij men zeker wil weten of er malaria in het spel is geweest, maar waarbij, omdat de patiënt langeren tijd koortsvrij was, geen parasieten meer in het bloed worden aangetroffen. Alleen een positieve uitkomst van dit onderzoek heeft beteekenis; bij een negatief resultaat mag malaria niet worden uitgesloten.

LErcocv-

texfoii-

mi'le.

Het derde punt, dat wij voor onze diagnose als hoogst belangrijk hebben genoemd, is de reactie op chinine. Absolute zekerheid geeft zij niet, omdat uit den aard der zaak de patiënt ook spontaan koortsvrij kan worden en dus de defervescentie na chinine niet altijd het gevolg van de chinine behoeft te zijn. Maar dat neemt niet weg, dat zij toch practisch van groote beteekenis is. Wanneer men niet de gelegenheid heeft om op andere wijze zijn diagnose te bevestigen, is de reactie op chinine een krachtige steun voor de herkenning van malaria. Men zal nu vragen, op welke wijze die reactie moet worden gedaan, dus, wanneer men mag besluiten, dat voldoende en lang genoeg chinine is gegeven, om een oordeel toe te laten. Daarvan kan het volgende worden gezegd. Men moet, wil men uit de chininetoediening iets

HE ACT IE 01' ('lilXIXE.