Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE VOORDRACHT.

Diagnose (slot). Prognose.

Wij kunnen thans overgaan tot de bespreking van de i differentieele diagnostiek en wij zouden daarbij, als wij die ; in extenso wilden behandelen, vrij wel de geheele pathologie moeten doorloopen, omdat het beeld der malaria kan overeenkomen met tal van andere ziekten van allerlei aard.

Wij zullen dat niet doen, omdat ik, op zeer enkele excepties na, weinig heil zie in het bespreken der differentieele diagnose, zooals dat gewoonlijk in handboeken gebeurt, waarbij men dan onder of naast elkaar vindt opgegeven de symptomen, zooals die in typische casus der beide te differentieeren ziekten behooren voor te komen, zonder dat voldoende rekening wordt gehouden met juist die gevallen, * die atypisch verloopen en waarbij de klassieke symptomen ontbreken; m. a. w. de differentieele diagnostiek, zooals die veelal wordt behandeld, houdt juist geen rekening met die gevallen, waarbij men haar noodig heeft. Differentieele diagnose is naar mijn overtuiging alleen mogelijk als men beschikt over drie factoren, nl. 1°. het beheerschen der methoden van klinisch onderzoek, 2". een behoorlijke kennis der pathologie, waarbij de waarde der verschillende symptomen juist kan worden getaxeerd, en 3". een behoorlijke dosis gezond verstand, die ons door logisch denken en vergelijken kan leiden tot de juiste oplossing.

Men zou zeggen, dat dit bij malaria niet opgaat, omdat men daarbij in het bloedonderzoek, als dit positief is, toch altijd een zekere basis heeft voor de diagnose, maar zelfs dat kan ons misleiden.

DIFFEIiEX-

TIËELE

DIAIIXOSE.

Sluiten