Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROPHYLAXIS.

R. flor. pyrethr. 50 carb. lign. 5 nitr. kalic. 30 pulv. rad. alth.

tragacanth. aa 7.5

m. exact. f. mass. c. muc. g. tragacanth. f. candel. pond. gramm. 4.

.1/ USKIETENKAAHSEN.

De muskieten vluchten, zoodra zij den reuk van de brandende kaarsjes bemerken, mits de flores pyrethri zijn de veritabele, dit wil zeggen de Dalmatische.

Er groeien over de heele wereld chrysanthen, maar alleen in de bloemen van die, afkomstig van Dalmatië, Istrië en Herzogowina vindt men bestanddeelen, die de muskieten verjagen. Is men dus gelukkig genoeg, om te beschikken over het goede poeder, dan kan men daarmede werkelijk veel bereiken, maar, wanneer men flores pyrethri heeft, niet van den juisten oorsprong, dan beleeft men van dit middel

niets dan teleurstelling.

Een onaangename eigenschap van deze kaarsjes is de zeer hinderlijke reuk, dien zij bij het branden verspreiden, en waardoor menigeen hoofdpijn krijgt.

Het spreekt wel van zelf, dat dergelijke middeltjes, zooals die kaarsjes en smeerseltjes, alleen beteekenis hebben voor de individueele prophylaxis, maar dat zij volstrekt niets beduiden, waar het geldt het voorkomen van malaria in het groot.

Ad 3. De vernietiging van de malaria-parasieten in den mensch, de zoogenaamde medicinale prophylaxis.

Er is op weinig punten in de malaria-literatuur meer verschil van meening en een zoo onaangename toon van discussie als in zake de medicinale prophylaxis.

MEDICINALE PROPHYLAXIS.

Men heeft zeer verschillende methoden, die door voorstanders met even veel ophef en overtuiging worden aangevoerd, als bestreden en van onwaarde verklaard door hen, die aan andere methoden de voorkeur geven.

Wij zullen ons in deze geen partij stellen, maar rekening

Sluiten