Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE VOORDRACHT.

Therapie.

Hier komt natuurlijk in de eerste plaats aan de orde i e behandeling van malaria met chinine. Er is hierover zeer veel getheoretiseerd en verschillende systemen van.behandeling zijn met de theorieën wisselend, opgesteld, ma wij zullen hierop niet ingaan, omdat de ervaring der laats e paar jaren heelt geleerd, dat de pract„k met geen d,e,

mrorppnltnint. Wii zullen daarom eenvoudig nagaan,

op welke wijze men de malaria met chinine behandelt. D,t wordt door verschillende auteurs zeer verschillend gedaan en allen wijzen op goede resultaten. Tot voor korten t |d . . ,„rr0i Hst men de chinine-dosis nooit moet

WIJXI-: l IA CUISINETOEDIEA7.V6'.

eit da, men he, ** * chinine te

geven enkele (4 tot 6) uren voor den te verwachten aanv . Deze wijze van handelen baseert op de overweging, da de merozoiten het stadium der parasieten zijn die he gevoeligst zouden zijn voor chinine, .n verband met he experimenteel vastgestelde feit, dat, wanneer men een zeker dosis chinine gebruikt, na 4 tot 6 uur de 8^*

tratie van chinine in de urine aanwezig is. Men leidt uit di laatste af, dat op dienzelfden tijd ook de grootste concentratie van chinine in het bloed is, en men gaf dus de chinine

4 6 uur voor den te verwachten aanval, zoodat, als dc

rozoiten vrij in het bloed circuleeren, de grootste concentratie

van chinine in het bloed aanwezig was.

On dien regel baseeren bijna alle systemen van malariatherapie van enkele jaren geleden. Ik zal U eenige daarvan

Sluiten