Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE VOORDRACHT.

r.i.v Di:n

S( 'IIKEI'.

Van der Scheer geeft bij iederen acuten aanval gedurende vier dagen achtereen tot anderhalf gram; daarop doet hij twee chininevrije dagen volgen; dan geeft hij weer twee dagen chinine; daarop volgen dan drie chininevrije dagen; dan weer twee dagen chinine; dan vier dagen vrij, twee dagen chinine; vijf dagen vrij, twee dagen chinine, tot 12-14 dagen vrij, twee dagen chinine. Met het laatste wordt eenige maanden voortgegaan.

KOCll.

Koch geeft nooit minder dan een gram in eens, 4-6 uur voor den aanval. Komt de aanval onverzwakt terug, dan l'/2 gram. Zoo gaat hij eenige dagen door. Ter voorkoming van recidief geeft hij eiken ÏO» en 11 en dag een gram. Komt de koorts toch terug, dan verhoogt hij de dosis tot 1 '/2 gram en verkort de periode, soms tot eiken 7 en en 8en dag'.

Z1EMASX.

Ziemann geeft in Mense s Handbuch het volgende resume van de door hem gevolgde handelwijze: Bij volwassenen is voor hem 1 gram de minimale dagelijksche dosis, zelfs in lichte gevallen; bij nieuwe infecties is 1 gram de minimale dosis in eens. Bij tertiana en quartana geeft hij in het algemeen de chinine 4—5 uur voor den aanval. Waar dit niet gaat, zooals bij ambulante behandeling en ook wel bij zwakke personen, begint hij de chininetoediening direct, onverschillig in welk koortsstadium zich de patiënt bevindt. Bij krachtige personen geeft hij aan het eind van den aanval gaarne nog een gram. In chronische gevallen met gameten behandelt hij volgens Nocht, welke methode wij aanstonds zullen bespreken. Na het verdwijnen van de parasieten uit het bloed geeft hij nog drie dagen dagelijks een gram, dan 14 dagen achtereen om den derden dag, en ten slotte nog maanden lang eiken vierden dag een gram. Tropica vereischt volgens Ziemann 1 '/2 — 2 maal de dosis van tertiana. Zoo mogelijk geeft men ook hier de chinine 4—5 uur voor het begin van den aanval. Verder betracht hij bij tropica de volgende regels: 1". Bij regelmatigintermitteerende recidieven geeft hij minstens 1 gram in de intermissie, en 3—4

Sluiten