Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

kunnen goed zijn. Ouwels zijn geschikt voor hospitaal- en private praktijk, doch niet bruikbaar te velde of in het groot op ondernemingen of voor de bevolking, omdat ze licht breekbaar zijn. Voor verstrekking in het groot moeten dus pillen of tabletten dienen. Beide moeten aan bepaalde eischen voldoen. We zullen hier de pharmaceutische eigenschappen van een goede pil niet gaan uitpluizen, evenmin die van tabletten. Alleen wil ik opmerken, dat men bij de bereiding van pillen altijd afhankelijk is van de techniek van den receptarius, en dat pillen heel vaak zoodanig bereid worden, dat ze in korten tijd steenhard worden. Beschikt men dus over een betrouwbaar tablettenpraeparaat, dan verdient dit de voorkeur, omdat de bereiding altijd precies volgens hetzelfde recept machinaal geschiedt, zoodat men, als men eenmaal weet, dat de fabriek goed werkt, altijd op zijn ptaeparaat kan vertrouwen. Dit laatste nu is hier gelukkig het geval. De Bandoengsche chininefabriek levert in het groot tabletten van bisulfas chinini, die aan alle eischen voldoen. Zij zijn gecandeerd, smaken dus zoet, ze worden, mits behoorlijk afgesloten bewaard, niet hard en zijn zeer constant van gehalte. Ik beveel dus het gebruik van die tabletten ten zeerste aan.

Bij kinderen kan men in het algemeen rekenen op een dosis van 100 mg. per levensjaar per dag. Al naar den

DOSfS BIJ KIK Milt EN.

voedingstoestand kan men die gift in eens of over den dag verdeeld geven. Bij kleine kinderen geeft men bij voorkeur euchinine of aristochine, die smakeloos zijn;'t laatste is nog aangenamer dan het eerste, dat toch altijd nog een iets bitteren nasmaak heeft. Aristochine is echter zeer duur; trouwens, euchinine kost ook nog ongeveer vijf maal zooveel als bisulfaat. Waar men het voor de kosten niet behoeft te laten, kan men ook aan volwassenen deze zeer aangename praeparaten in poedervorm geven. De dosis is voor beide anderhalf maal die van het sulfaat. Aangezien deze twee praeparaten in water onoplosbaar zijn (van daar hun

Sluiten