Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

VEERTIENDE VOORDRACHT.

dan ook het spuitje en injecteert de warme vloeistof. Daar bij bekoeling de chinine dadelijk uitkristalliseert, is in den regel een dergelijke inspuiting echter ruineus voor naald en spuitje. Beter is het daarom, in dergelijke gevallen bimurias

HEREIDLXG MM UK. CU IN.

te maken. Dit gaat zeer eenvoudig. Men lost daartoe 10 gram hydrochloras chinini op in 3,7 dln. ac. hydrochl. (concentr. der pharmacopee) en water tot 20 cc. en heeft

daarin een oplossing van '/2 gram bimurias per cc., die na steriliseering voor gebruik gereed is. (Deze oplossing kan niet op het open vuur worden ingedampt ter erlanging van droog bimurias, omdat daarbij het zoutzuur vervluchtigt en gewoon hydrochloras overblijft. Wil men het vaste zout maken, dan dampt men de verkregen oplossing onder den exsiccator in).

Er zijn tegenwoordig ampoules in den handel, waarin '/2 of 1 gram bimurias chinini steriel in 1 cc. aq. dest. is opgelost. Deze zijn zeer gemakkelijk en verdienen alle aanbeveling.

Behalve bimurias wordt ook bihydrochloro-carbamidaat van chinine voor injecties gebruikt, dat even gemakkelijk oplost. Het bevat 59°/0 chinine, dus veel minder dan het bimuriaat, heeft daarentegen het voordeel, dat het minder sterke locale reactie geeft. Het heeft echter het nadeel, van door steriliseeren te worden ontleed in koolzuur, ammonia en zoutzure chinine, welke laatste uitkristalliseert. Een dergelijke oplossing is onbruikbaar.

Van verschillende zijden wordt nog voor injectie aangeraden de volgende oplossing: mur. chin. 10.— aq. dest. 18.— aethylurethan. 5.— m. sterilis. Deze houdt zich goed een schijnt plaatselijk zeer weinig prikkelend te werken. Zij bevat in 1,5 cc. 0.5 gram mur. chin.

De doseering van chinine-injectie is voor volwassenen in den regel 1 gram in eens, in zware gevallen twee tot drie maal daags. Voor kinderen rekent men op ongeveer een grein (65 mg.) per dag per levensjaar.

Sluiten