Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

De meest energisclie wijze van chininetoedienirig is de intraveneuse. Men laat daarvoor de volgende oplossing

/.Y77ur/-:.v. /. Y,/.

steriel bereiden: R. muriat. chin. 1 —, chloret. natric. 0.075, aq. dest. q. s. ad 10 cc. '), en spuit daarvan 5—10 cc., verwarmd tot ongeveer 40", in een armvene. De techniek daarvan is dezelfde als die der venaepunctie: men legt om den gedesinfecteerden arm een band, die zoo sterk wordt aangehaald, dat de aderen opzwellen, steekt de naald, waarop het gevulde spuitje is gestoken, in een vene, zuigt even om te zien of men in de ader is, neemt dan den band af en spuit langzaam in. De intraveneuse chinine-inspuiting is uitsluitend aangewezen bij zeer ernstige gevallen van perniciosa. Ik heb haar tot dusver nog maar bij twee patienten toegepast, van welke er één is genezen.

Chinine werd vroeger nog al eens per clysma toegediend. Vooral bij kinderen was dit een gemakkelijk procédé. Tegenwoordig, nu men in euchinine en aristochine praeparaten

(III.MMC l'ICi: CLYSMA.

bezit, die ook door kinderen zonder tegenstand worden ingenomen, is het chinineclysma minder noodig. Ik gebruik het tegenwoordig alleen daar, waar toediening per os niet verdragen wordt (braken) en het geval niet ernstig genoeg is om een injectie te rechtvaardigen. De dosis is dezelfde als die per os; als constituens gebruikt men 100 cc. mucilago gummi arabici en voegt er (bij volwassenen) 1 gram laudanum aan toe, wat noodig is om tenesmi te voorkomen. De werking van de chinine, op deze wijze toegediend, is lang niet zoo zeker als die langs den normalen weg.

U zult later in de practijk merken, dat Indische oames zich voor de behandeling van koortsende kinderen veel voorstellen van inwrijvingen met chinine-oplossing. Deze therapie heeft volstrekt geen zin, daar chinine door de huid

I.VWIII.f-

r/.v.' mi:t i ui.MM:.

• — ♦

') Uit onderzoekingen van den laatsten tijd volgt, dat deze oplossing niet isotonisch is, en dat trien beter doet, een oplossing te nemen van 0.750 hydrochl. chin. op 10. aq. dest- zonder keukenzout.

Sluiten