Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE VOORDRACHT.

niet wordt opgenomen. Dit is experimenteel uitgemaakt, door de urine van dergelijke patientjes na de inwrijvingen op alkaloid te onderzoeken, wat steeds met negatieven uitslag geschiedde.

IhV'/'OOA'/vW

r.i.v cuisine i.\ />/■;

ixe

Ik wil hieraan even vastknoopen, dat deze aantooning van alkaloid in de urine een zeer gemakkelijk middel is om te contröleeren, of patienten hun chinine werkelijk hebben ingenomen. Men neemt daartoe de urine van den volgenden

dag (het best is die, welke 3—12 uur na de inname is geloosd), zuurt zwak aan met verdund zwavelzuur en voegt er dan een paar druppels joodkwik-joodkaliumoplossing ') aan toe. Als chinine is ingenomen, krijgt men een wit neerslag. Eventueel aanwezig eiwit moet vooraf door koken en filtreeren worden verwijderd.

') 1.35 Gram sublimaat en 4.9K gram joodkali afzonderlijk oplossen in water, dan samenvoegen en aanvullen tot HM) cc

Deze reactie is niet specifiek voor chinine; zij geldt ook voor vele andere alkaloiden. Daar echter caffeine, het eenige alkaloid, dat zonder controle in merkbare hoeveelheidJ<an worden ingenomen, haar niet geeft, kan men bij positief uitvallen besluiten tot het innemen van chinine. Bij een verdunning van 1: 100.000 krijgt men nog een witte troebeling; de reactie is dus uiterst gevoelig.

Sluiten