Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

THERAPIE.

Het is mij gelukt, hem met kamferinjecties, warme kruiken e tutti quanti er weer bovenop te halen, maar sedert dien tijd zit de schrik voor de „zweetpoeders" er bij mij voor goed in, en acht ik de toediening van dergelijke gevaarlijke palliativa niet verantwoord.

Men zal hier en daar aanbevolen vinden, om bij comatosa bloedzuigers achter de ooren te plaatsen. Hiervan is in dergelijke gevallen geen nut te verwachten en men laat het dus beter achterwege.

Bi] zeer hooge temperatuur is onmiddelijke warmte-onttrekking indicatio vitalis, daar men met antipyretica (antipyrine,

// )/•/;/.'/'>-

pyramidon, aspirine enz.) hier absoluut niets bereikt. Bij hyperpyrese door malaria kan men echter door goed en krachtig ingrijpen op het juiste moment vaak levensreddend werken. Lauwe tot koude volbaden zijn hier zeer op hun plaats. Waar ijs te krijgen is, legt men den patiënt onder een nat laken en wrijft hem met groote stukken ijs af. Veel aangenamer en even goed, zoo niet beter is het zoogenaamde ijsbed. Om dit te maken gaat men als volgt te werk: Men plaatst de pooten van het hoofdeind van een gewone krib op een kleine verhooging (een paar planken of een paar spuwbalies b. v.), legt op die krib een bultzak, daarop een imitatieleer, dat aan 't voeteneind afhangt, dan een wollen deken, die met ijswater doornat is gemaakt, en daaroverheen weer een imitatieleer. Hierop komt de patiënt naakt te liggen; hij wordt met een deken toegedekt. Nu plaatst men aan het hoofdeind der krib en hooger dan deze een emmer water met dikke stukken ijs erin, en hevelt dit met een elastieken buis tusschen de beide imitatieleeren in ^en deken. Deze zal daardoor altijd met ijswater doortrokken blijven en den patiënt sterk afkoelen. Daar de lijder is toegedekt, zal ook de luchtlaag om den lijder heen in haar geheel worden afgekoeld en dus de afkoeling over het geheele lichaam heen, en volstrekt niet alleen aan de rugzijde plaats hebben. Een dergelijk ijsbed werkt zeer sterk tempe-

Sluiten