is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESTIENDE VOORDRACHT.

Verder moet ik opmerken, dat naar mijn opvatting menschep die zwartwaterkoorts hebben gehad, eigenlijk niet meer in een malariastreek thuis hooren. De ondervinding leert,, dat bij hen vaak een tweede of derde aanval optreedt, zoodat zij op den duur alle kans hebben het slachtoffer van hun praedispositie te worden. Daarom zou men m. i. verstandig doen met Europeesche militairen, die aan deze ziekte hebben geleden, voor den dienst in de tropen af te keuren. Het zijn nooit menschen, waar men met zekerheid op kan rekenen.

Bepaalde verhandelingen, waarop ik in 't bijzonder de aandacht wil vestigen, zijn er niet. Men vindt in Mense's Handbuch Dl. III een uitstekend artikel met literatuuropgaven.

LITERATUUR.