Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Het Oeral-altaïsch : 1°. het Turksch-Tatarisch, bl. 367 vlg.; 2°. het Mongoolsch, bl. 368; .3°. het Samojeedsch, bl. 368 ; 4°. het Finnisch-Oegrisch, in 't bijzonder het Majyaarsch, bl. 368 vlg. II. De Kaukasische talen, bl 369. III. Het Baskisch, vermoedelijk de taal der oude Iberen, bl. 369—371. Oudtijds werd nog in Italië het Etrurisch gesproken, bl. 371.

§ 3. Het Oost-Indogermaansch.

Het stamland van het Indogermaansch, bl. 371—374. Kenmerken van het Indogermaansch, bl. 374-377. Het OostIndogermaansch. I. Het Indisch: Sanskrit, bl. 377—379, Prakrit, bl. 379 vlg., Pali, bl. 380, jongere Indische talen, bl. 380 vlg., Zigeunertaal, bl. 381. II. Het Iranisch, bl. 381 vlg.: West-Iranisch: Oud-Perzisch, bl. 382, Pehlevi en Parsi, bl. 382 en Nieuw-Perzisch, bl 382 vlg ; Oost-Iranisch : Awestataal, bl. 383 jongere talen, bl. 383. III. Het Armenisch, bl. 383—385 IV. Het Albaneesch, bl. 385. Y. Het Balto-Slavisch : karakteristiek, bl. 385-387; het Baltisch, bl. 387, het Slavisch: Sloveensch en Oud-Sloveensch, bl. 387 vlg , Nieuw-Bulgaarsch, Servisch en Kroatisch, bl. 388, Russisch, bl. 388 vlg., Tsjechisch, Sloakisch, Lechisch (Poolsch) en Sorbisch, bl. 389.

§ 4 Het West-Indor/ermaansch bl. 389.

Verwantschap der vier groepen onderling, bl. 389 vlg. I. Het Grieksch: kenmerken, bl. 390—392, dialecten, bl. 393 vlg., Middel- en Nieuwgrieksch, bl. 394 vlg II. Het Italisch: kenmerken van het Latijn, bl. 395- 399, Umbrisch en Oskisch, bl. 399 vlg., het Latijn in de middeleeuwen en na de renaissance, bl. 400—402, het Vulgaarlatijn, bl. 402. Het Romaansch : kenmerken, bl. 403—406; Italiaansch bl. 406, Portugeesch, bl. 406 vlg, Spaansch, bl. 407, Proven^aalsch, bl. 407, Fransch, bl. 407 vlg, Rhaetoromaansch, bl. 408, Roemeensch, bl, 408. III. Het Keltisch-Britsch : Oud-Keltisch, bl. 408 vlg.; kenmerken van het Middelkeltisch, bl. 409 vlg., Kymrisch, bl. 410 vlg., Cornisch, bl. 411, Armoricaansch, bl. 411; Gadhelisch: Iersch, bl. 411, Mankisch, bl. 411, Gaelisch of Bergschotsch, bl. 412

§ 5. Het Oost■ en Noord-Qermaansch bl. 412.

Karakteristiek van het Germaansch, bl. 412—417; de Germaansche philologie, bl. 417—419. Overeenkomst van het Oost- en Noordgermaansch, bl. 419 vlg., van het Oost- en

Sluiten