Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezag in handen te krijgen een einde. De burgeroorlog dwong hen weldra al hun krachten in het eigen land aan te wenden.

Midden-Amerika bleef voorloopig aan zijn lot overgelaten. En dat lot was dat van alle Spaansch-Amerikaansche republieken: voortdurende partijkampen, burgeroorlogen en niet zelden oorlogen onder elkander.

Maar in de geschiedenis dier binnen- en buitenlandsche oorlogen, die zoolang deze door de natuur rijk gezegende landen in den diepsten jammer stortten, was de tijdsruimte, die voor zooveel andere landen het tijdperk van overgang en voorbereiding kon heeten, in het geheel geen afzonderlijke periode. Datzelfde geldt van Brazilië, waar juist in die dagen een geregelde, vreedzame ontwikkeling begon; en ook van de twee enkele West-Indische staten, waar het negerras zich onafhankelijk had gemaakt. Hoewel ik meen. dat in een geschiedenis van onzen tijd, ook deze, zoo goed als de Zuid-Amerikaansche landen een plaats verdienen, omdat ook zij als eigenaardige factoren in de ontwikkeling der wereld kunnen gelden, zoo geloof ik toch, dat het hier niet de plaats is er over te spreken, en dat ik dit beter eerst later doe, als ik den gang der wereldgebeurtenissen zal trachten te beschrijven in het gewichtige tijdperk dat met 1880 eindigt.

Sluiten