Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

DERDE BOEK.

Jaren van overgang en voorbereiding.

(1853-1859)

Bladz.

HOOFDSTUK I. DE OOSTERSCHE QUAESTIE 517

HOOFDSTUK II. HET BRITSCHE RIJK TIJDENS DE EURO-

PEESCHE REVOLUTIE 541

HOOFDSTUK III. DE KRIMOORLOG 580

HOOFDSTUK IV. HET EUROPEESCHE VASTELAND VAN

1853 TOT 1859 630

HOOFDSTUK Y. DE INDISCHE OPSTAND. 720

HOOFDSTUK VI. DE LAATSTE VREDEJAREN IN DE UNIE . . 764 HOOFDSTUK VII. BEGIN DER OPENING VAN OOST-AZIË . . . 814

Sluiten