Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds lichter straf uitdeelde dan de schuld des misdadigers eischte 77^7,7.

Imf0"1Ïm' Z0,|-, | VljlS a'f '','j goe<le (laden vergok, tle verdienste verre overKmna in i ghf mel . be,ul8inK- dat elke aanklacht, die ooit teen den

*™xnh, vr" l",op" 'V™'1^ »"»a™o£t ö Szx

HüuR " .^PerMf. > it'l dit hun nu en dan ouk lastig, toch vonden zii P » ^'i f v®rsten "a hen, daarvoor eene vergoediri" in den luister dié

■bthTSSh»' i ™d™ S

jsc £'-r,'r f5^ ftsr*ts s syu s f^vE - «* a&avs

Att

, V van geweld den toegang lot den troon gebaand Herodotus deelt ons omtrent de leefwijze van Amasis hel volgende me..-

=5T Hi f* s £

uebruiken wil maai. i, n i •• i , "eilt. spant dien. als In hem want de boo» kon licht Vin J»U lem- ('an on,sPant hij hem weder;

•lat lui nietCmeer ie .rohrnft Spnng™' 200 ,ne» h,',n gespannen liet, zoo

ook niet dén menseh |tïd WS t Tï ^ ','"i Zó6 is hel

ook niet eeniTO g - ' - ""de ik altijd ingespannen arbeiden, en mii worden." ° ""spanning vergunnen, dan zou ik eindelijk geheel verstil!

koninkïiik V±tjan Amasjs meer (lan ééne daad. waaraan men den naam

'&{i"vK»rs s as r,s:

of ander' £ke 1 " 'T °p Z|j,,e ontkenning telkens naar een

"i anuer «raket en ondervroegen het; vaak cenoe" verkondigde d.> n.-au

slechts a n W?arheid,; . Tof" '«Ü in la"''' tijd den troon bestegen had liet hij

hadden; Te ïu.i'e - °St 1,5 -tf ^'"i "I dirfs,al H'»1^

vroegere nei<*in« ?nf Jmfr.i deugden niets. In weerwil van zijne

* f-wa s&ZïtSLz 5» ,lri"k"" ™s * '«"■

Sluiten