Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OUDE GESCHIEDENIS.

INHOUD VAN HET EERSTE DEEL. I. Inleiding.

Bladz.

HOOFDSTUK 1. De bewoners der aarde vóór liet voorhistorische

tijdperk. De paalwoningen I

II. Egypte tot aan de Perzische overheersching.

HOOFDSTUK 2. De bouwwerken der Egyptenaars >)

» 3. Het land en zijne bewoners |<)

» 4. Godsdienst, wetenschap en kunst der Egyptenaars . 31

» 5. De oudste geschiedenis van Egypte 42

III. Babylonië en Assyrië tot aan de Perzische overheersching.

HOOFDSTUK 6. Het land tusschen den Euphraat en den Tigris.

Godsdienst en zeden der liabvloniërs en Assvriërs. "j7 » 7. Geschiedenis van Babylonië en Assyrië (i(i

IV. Syrië tot aan de Perzische overheersching.

HOOFDSTUK 8. De Phoeniciërs. Iliiiiue godsdienst, zeden en geschiedenis 82

V. De Joden tot aan de Babylonische ballingschap.

HOOFDSTUK 9. J)e aartsvaders. Hunne verhuizing naar Kanaan . . 92

» 10. Mozes en zijne wetgeving 108

» II. De tijd der richters 121

» 12. Samuël en Saul 133

» 13. David en Salomo 142

» li. De koninkrijken Israël en Juda |;>2

Sluiten