Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 > II O I' I».

X. De Perzische oorlogen.

Blad*.

HOOFDSTUK 42. Aanleiding tot de Perzische oorlogen. De Ionische

opstand 44a

» 4-3. De volksleiders te Athene. Aristides, Xanthippus, Themistocles, Miltiades. Begin dtr Perzische oorlogen tot aan den slag hij Marathon 4a I

» 44. Grondslagen voor de zeemacht van Athene gelegd.

Xerxes en zijn tocht naar Griekenland 459

» 45. Leonidas en het gevecht l>ij Thermopylae .... 470 » 4li. Voortzetting van den oorlog tot aan den slag bij Salamis 480 » 47. Gevechten hij Plataeae en Mycale 4!"

XI. Lotgevallen der Grieken van de Perzische oorlogen tot aan den tijd van Alexander den Groote.

HOOFDSTUK 48. Sparta en Athene, liet. Ionisch verbond. Lotgevallen

van Pausanias, Themistocles en Aristides .... 502 » 49. Athene. Cimon aan het hoofd van het bewind.

Sparta. Derde Messenische oorlog al3

» 50. Ontwikkeling der Atheensche staatsregeling. Gevechten der Grieken tot aan den dertigjarigen wapenstilstand.

Pericles a22

» 51. Vervolg 530

» 52. Begin van den Peloponnesiscben oorlog. Dood van

Pericles 539

•> 53. Athene na den dood van Pericles. De Peloponnesische

oorlog tot aan den val van Plataeae 54<>

» 54. De Peloponnesische oorlog tot aan den vrede van Nicias. 5(50

» 55. Alcibiades te Athene. Geschiedenis van Syracuse . 570

» 5(5. Veldtocht der Atheners tegen Syracuse 577

» 57. .Nederlaag der Atheners voor Syracuse 587

» 58. Kadeloosheid der Atheners. Terugroeping van Alcibiades. 594 » 59. Einde van den Peloponnesiscben oorlog. Solon's staatsregeling te Athene afgeschaft (507

» (10. Regeering der dertig tyrannen. De democratie te

Athene hersteld (>'•»

» (>l. De tocht der tienduizend. Agesilaus en de Perzisch-

Spartaansche oorlog <>2'

» (!2. Verwikkelingen in Griekenland tot den aanslag van

Phoebidas op Thebe (>29

» (53. Bevrijding van Thebe. Epaminondas en Pelopidas . <>•?(»

» (54. Slag bij Leuctra. Bloei van Thebe (543

» (55. Slag bij Mantinaea. Oorlog der Bondgenooten. Derde

heilige oorlog . . . . (549

Sluiten