Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

VAN ONZEN TIJD

SEDERT 1848

DOOR

D". P. L. MULLER

In leven Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden

TWEEDE DEEL VOORTGEZET DOOR MR. W. H. DE BEAUFORT

HAARLEM H. D. TJEENK WILLINK & ZOON 1913

Sluiten