Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w Vrülc verzekeren. Voor de positie van zijn geslacht Levant, aan Fiank"l epn oorlog met dat doel tegen Oostenrijk

in Frankrijk kon q invloed zijn. Ook kon hij daardoor zelf

™ °umt moeiiiike ierl,o"dins le°

prijs «oor de h,.eze» « 1815 verloren ge-

kunnen verzekeren, door de terug-,

westen Savoie en Nizza^ ^ ^ >roeg„. J.t hij jni.Uh.n.

^ «"'d^elijke handeling be»oot, l««t rieh -te -oor».

verklaren oit den '"Jr°k ""?eniardige persoonlijkheid en

Het was kenmerken •P % , i •: dergelijke plannen

daarmede overeenkomend regeenngss * ' ^ „ 0UJe ,ertreu,den zijn offieieele raadgevers evenmin n»dpg ^.„rfen had

„ t den rijd van den ataatsgreep. Sedert h. kmzer g

hij zich aan den vroeger ™ ^eel onttrokken,

„ai het beleid der di',„°invl.ed nitoefende,

terwijl de keizerin ,n deze d g 8■ ^ ^ ^ ^

«Ike later zoo sterk °"ZlJ 0„de,pikten, zooal, de adjnstilte, slechts met beiup . officieele regeering in

dant Fleury, zijn plannen smeden, terwijl

geheel andere richting werkzaam was. 1055 Urouvn de Lhuys,

Dat wa, vooral het geval sedert der

die tegen zijn wil een ver 011 1 ^ brengen, door den overigens

rrrs;.^ w.,,:ru «... t

was dat dienen niet altijd ijverig. „nders van de aan

Ook thans wist zoomin de m,mater al» 1858

geworden.

Ö

Sluiten