Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«geering de** vlhêh.nd t, L»ansoh« »lt-

aanvaardde

*S^«- * -

zag Zich de B° urbonsche^ JTtn_ m ^r^pt ^ ^ ^ verlaten, na aan demonstratie i - hebben opgedragen. Maar tegenover

den duidelijken wensch der be in handen eener

reeds den volgenden dag >ie teT#tond de in 1848 bij

plotseling opgetre en voor o p - met pjëm0nt van kracht vervolksstemming besloten ver g B haastig was gehandeld,

klaarde. Toen evenwel bh*k het &tjr

Piacenza dooJ de 08 ' J haast onder de Oostenrijksche kanonnen

en sterk bezet; Panna lag bloot staan, terwijl voorloopig

en kon elk oogenblik aa 1)e VTees voor een

geen je P'mKMte patriotten

Oostenrijkse'1 .tracht ^ 'fc ai. e,„t to d.

zoozeer, dat zi] z.ch niet verzett , ^ ^ het herstel der

omwenteling hadden toegestem , 1 omwentelingen

h.rtogto ^"r to plo» W*"* - ",le

w* G , I "treden der Oostenrijke» nit Pi.oen» voorto wraakneming of P re»eeren. In Massa en Carrara

Drie weken lang blee ^ uitgeroepen vereeniging met

daarentegen werd de in landsheer de hertog van Modena,

Piëmont een werkel.khei • tusschen beide te

was door de ligging van de land] n Qp den dag van

als in Parma of Toscane. 1848 droeeen de Middel-

Vergeleken ,..t de ™ „L, „„eter karakter.

Italiaalische omwentelingen va de„ thans «ich bloot t. ge»».

Be Italianen hadden .«el gewerd. ^ ^ ^ ^ athing mm, „„ Zij wisten trouwens, dat gebeurtenissen ont-

de gebeurtenissen op het oorlogstooneeL ^ «be ^ ^

,, 7;ch thans met een snelheid,

luing .tond tot den stilstand der vorige weken.

Sluiten