Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Af r in «laats van door eeu krachtigen frontaanval de omgetrokken. Maar P ^ dg nog lang niet met hun om-

Sar diniers overhoop te p Vranschen in hun manoeuvre te

trekkende eenvoudig de Lemelli». te verlaten

r; r

den weg naar Milaan te met de verdediging van

komen korps van Cla straatwegen, die van

de„ overgang der ri«ie. benoo,r» P ^ ^ 0DVolto„,ell

Tulii„ M,l»n «oe^Doel. ^ ^ Jei g„de den

uitgevoerd dat Mac - Turbigo en daarop, over

2den Juni den overgang rivier loopende scheepvaartkanaal,

liet evenwijdig met de on < <■ • vol<,enden dag Clam Gallas

den Nav|fli0 ^andLdkr°oorn^kLhe hoofdmacht bij Magenta aan den uit zijn de stelling der U J «edeelte der Sardiniërs

spoorweg dekkende positie kon i, l,«,fd der gardevolgde Mac M.Hon «er.,1 Tp M.g.nt. a.nrnkte, in

grenadier "cl,l!tr«^ j,' k, „ Canvobert en Niel. Het korps de verte gevolgd do^r J ^ ^ ^ Hëmonteeseh gebied,

van Haraguay d Hun c p:Smniit was opgebroken.

daar het liet laatst uit liet zuiden va bij Magenta

Gvnlav had ook slecht» vier zijne. k.^*» ' J ^

bijeen; die van nve", ongeveer 60,000 man

in den op 4 Juni 18 g bond en00teu. In den beginne

te beschikken, tegenover . 700(jat de door den keizer zelf echter had hij een groote o\erma , ^ ^ ponte di Magenta

geleide W g.had, daar het lang duurde

bijna een catastrop g - Niel ter ondersteuning op-

op zich liet wachten M van te trekken, hoe

Evenwel Gvula;w,.' ƒ ook !trrf,„. Zoo bleven

dapper de korpsen van lobelen^ ^ 0osteülijksclle „„„ito, op het

de Franschen niet - Magenta afweren, tot dat eindelijk in

doo, hen veroverd Ponte £ % Je Hon„Breu Clan,

M Buit^ovX gs** teMr:iïXet

Z t 551 t hSnTt,; een einde maakte, ^door

II

Sluiten