Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•■1 «tad nog in huu macht hadden. De begra-

toeu de 0ostenn^er' ,s QU(le medestrijders, Enrico Dandolo, had fenis van een van Man indrukwekkende demonstratie,

toen aanleiding gegeven tot een zoo

dat de regeering er zelf over ver^ege ^ vreeselijk bestraft zou

Maar de vrees dat een ^ f)ostennjksche overheden duidelijk

Lombarden terng van elke poging om den

Oostenrijkers op hun aftocht te dan ook in 1859 een

Slechts één Lombardische ^.tcn Mei met zijn

Oostenrijksch strafgericht. a" * 1 en had vervolgens de naburige

vrijwill.get! deJBer»> ™ «Uildetachtige meertje, dat taar

middellijk had hij e, Yieto, bmo»»o korps,

joogeliedeo oom bij de vr^dl^e» jheo* J ^

dat de stad z.eht te heroemeo »e.d ^^

baldi droug 00 ™rie' ™ 'T ^ rekteo 10,000 Oo.teorijter.

VaUllioakwmoeo tojsta ■ ^ had hie, oiet de

onder generaal Irban veel ongeoefende jonge-

helft tegeoove. te .teil.» eo dawoode « en

Men. Mleeo * W T.verg^

'49 gestreden. Zijn toest. ^ ver3terkte Laveno aan

zocht hij zich in den rug te dekkcn stand Uield en

het Lago Maggiore te veroveren. fcoh, ^ ^ ^

Varese verdedigde dreigde hij inge^ bezette Varese den

dus niets over dan terug hoogstens 8000 zielen tellende

31- Mei. Terstond legde ^ ^t hoogsten^S ^ ^

stadje een boete van 8 mili^ii ^ bevel van Gyuiay 0m

richt van den slag ij ^ . trekken, verdere dwaze maat-

onmiddellijk naar den had slechts één kunnen worden

regelen, want van o tenri;ker, aftrokken. Maar uit alles bleek

^trtïr.1 het hootd hiog. * de ***-

beslissende voordeelen behaalde hij zelden,

Sluiten