Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:s!*sa£88 2322

'-Sïr^-ïf--

la„d» bondgenootschap had hopen te ««"«"»• a„„

.. vrr^s —-

"tSrïttr

a«H£*S--—1=

TTmTenNi;z*

VraItiikToe te voeden, hadden de oude vrees voor de „revanche aan Frankryk toeje , ^ ^ ^ voorlooplg op den

ZhCota en sedert - er «oh O Enge.and niet — over

itX — -* r'^s2 —-

eenige melding »an te maken en ook het Sar die „eed evenzoo «lies wat aanle.vng on S

tot een terugkomen op het t , „ der Midden-

He, zag miasehie» <»k daarom egen «« in „iet

Italiaansche quaestie op. Het deed ffpwikfceld Vooral gaf de

geringe binnenlandde moed.je J verleden hadden al.

^T^mbard*. tot groote blaren

«„ doctrinair mdieaal, - J—J he( ninisteie,

kelijk te overwinnenHij was feit j bemoeide zich uit-

want de minister president m naam, - ^ minister van

sluitend met de reorganisatie van het leger. ^ doortastend

buiteulandsche zaken, generaal üabormida, gee ] „

„„„ ntltl,ield zich de Sardinische regeering begrijpender» j man was, onthield zicu u Techt«treeks aanging,

veel mogelijk van elk i.gnjp.n .n «at het met «hu»

De Italianen buiten Piëmont «aren over de hondine

Sluiten