Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rij^m b-uur in ^JTl^TtST-ÏÏÏÏ--

T «,«.,. land van Europa werd de zonderlinge verhouding tusschen n=^oh. In geen land van auroi „.deseslagen als in Italië, itaiiaansch

Oostenriik en Pruisen met zooveel zorg gadegeslagen * verbond.

?2?Z, door de zoogenaamde September-o.ereenk.mst van het „

ml ™ ik elders zal Lebben te verhalen, de Bomemache quaestre

de baan geschoven; de, te meer hoop,.. regeen.g en

rr

r;t ss

Tzêlel de, regeering ~ overgebraeht) en den Ital,aaneen ter1 T * \farmora over een bondgenootschap gehan "" gevaar in zag behalve in =

vöo^'t ™"lké°,«riere bespreking atz.g en er «en der aanle.d.ngen

1:=ïrïS

SU «- W v„d„g van Ga.tein aan

gevoelen, terstond bun tegenstand tegen bet door Prutsen '«W»™»

handelsverdrag tnsseben Italië en het Tolverbond

lijk ook de erkenning va. het nien.e komuknjk doo^alle Dmta*e siten, met uitzondering alleen „„ Ha.n.v.r en Nasaau, tm g«dp« Dat ... eet heele stap nader; Pramen w«d na rn Italië poputtir „at daar besohou.de men het verdrag bovenal als een vfl.nd.ge aa tegen Oostenrijk. Zelfs La Marmot, kon voortaan bez.a, l.jk ernst va» mogelijke nien.e Prni.iaohe voorslagen t.,telen.

Sluiten