Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\

\

4

met moeite herstellen; z "■ede te ~

EERSTE HOOFDSTUK.

Beraadslaging der ve.dheeren na Ateliers dood.

Perdiceas. Het bloedige reiniging.feest, Meleag» vermoert. Leosthene,

Moord op koningin Statira gepleegd. Griekenland na den ^ oor)og

te Athene. Opstand der Atheners üemosthenes ter^e^pen.^ Antipter9

Dood van Leosthenes. Antiphilus en zijne overwin°lng P democratie vernietigd.

. rx «. .

Alexander ,1. Groot, ms dood! w|« T maclïlige SIS!

voortaan liet onmetelijke rijk regeeren, * slamf vermocht te houden? één geheel vereenigd had, hetwelk uj ,, vreeseiijk onder zijne manne¬

lijke

De wettige gemalinnen des konmgs Hoxane en aia , ^ ,K!vaUing ,e

SS«tfbS 'ïn' w ««U. *- ™ -to * """" e"«sn,am

van den troon zijn. , nalatenschap des grooten

bezig. .Elk hunner koesterde.heimelijk de warring in zijn eigen voordeel paitij te r \ . bewind, indien ai

zelf de erfgenaam des konings te worden.• e" '?n Jan meester te maken, niet over het geheele rijk, dan toch over een gedeelte daai v 7PVen liif-

„,chSs i"

het le<*er tot eene vergadering bijeen le roepen, opua om,r£™

begaven zich gewapend naar het s,° • \ 1 ]nsrreuiks naar het slot toe en slechts lieden, zelfs vele gemeene soldaten stormde ° q eell afstand te houden, met moeite slaagde men er in, deonstu:11 0 o p der Pliilippus van Perdiceas, de eerste der Wachten^ d» reeds' ƒFHq ver-

Macedonië deze liooge waardigheid be tx ■ , overgegeven en

toonde den ring, dien Alexander °i;_ ^^ut e K t op .l.Mi tioo^ neder.

legde dien, als het zinnebeeld der ^XH aan den gevaarlijken toestand llij wekte de vergadering op om, gedachtig aan uen be j ^

Stkeckfïss. II.

Sluiten