Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES EN ZEVENTIGSTE HOOFDSTUK.

De Joden. Zerubbabel, Esra en Nehemia. De Joden onder dePtolema.ën. VM Saddueeën. De Esseën. De Syrische overheerschmg. De Makkabeen. De koningen Verovering van Jeruzalem door 1'ompejus. Antipater. Herodes e j opvolger* Het Christendom. Uitbreiding van het Christendom. De Bomeinsche landnrTen Gessius Florus. Opstand der Joden. Verdelgingskrijg door \ espasianus g

Joden door de geheele wereld verstrooid.

Wii verlieten de Joden in de verschillende districten van Babel, werwaarb „ ££££?-

tóï & t&ZMS SÏÏ&Z

een tal van kanalen ,1UI1 nie, alleen eene uitmuntende gelegen-

den Tigns, besproeid i.in.ii)fll]W toe te leir,Ten maar ontwikkelde ook hun

heid aan om ach op den van de aardrijkskundige

aanleg voor had,"daagde kust van het Joodsche

^oó'^o van . °iw/qt cOnk over de behandeling, die huil van de zijde land geen enkele haven bezat Ook te°bekla«en. Zij werden

ajsafes M ?•= jsg «as i^2«£5SSS£=aSSi

om de Joden m hu mt ei en ^ van ,ijd ,üt tijd pogingen in

ff werk S hL de Joodsche zeden met de Chaldeeuwsche. de vereermg

:^43Êfe55ff?S

waren gehecht geweest, . vroe„er op dit punt

daar aan alle zijden t' met droefheid 'terugzien naar de dagen.

i

^„h,»aJ°r A8,„5 oSionV de Vle„ «» Penen «*r ééa schepw .e,

Sluiten