Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herodits' opvolgers. Jezus van Nazareth.

zien daardoor mei verzoenen en onk lipt vaII ki««p i •• ». neten

als voorheen. Zelfs dT^aalre-elen dLlLS ET heven ,^^'g

=■ rw-rs

iTLltS. "em Sl"''"""n PSe^,XSBr^nïJS'£

standT"erkomef!rCïmaïoh'Sn'H R°T,hTh,] '• Was ee" tIeel (,es volks in "P-

Varus ^del£ f

aan hèt kruis liet nn^ll-n^l^^^rTev^'iZ^Sen^ Jode"' ^ '"j hij voerde dfe o°n 'Sk J*'""'' !?ru?$jeerd • ziJne heerschappij aanvaarden;

#fri^3r«3s*s£g

van Jezus veTwachten8" T' ",e' '','T ,litvoeriSe levensbeschrijving

aan alle eischen der iiii °v ,°"niog''lljk ziJn> er eene le leveren, die deed W.i zü L I, v!n Cr",ek e" ,e ge,ijk aan ie(lers wenschen volals nooili' is orri lif i v T P''T'", en ziJn °P<reden zooveel meedeelen klein landsladie v nS? ^V?80^6™ te begrijpen. To Nazareth, een Jozef en zijne vrouw Ifarf!. S"i e" vro?m gezm van (len timmerman

dienstige aarde" zich nn 'i„ L]°'m''-V°? ' ?n,wlkkelde zijn uitnemende gods-

•u^&ESLff 5tlt Jerlir r1"«

bijgenaamd den flnnnor i; 1 werk voort van zekeren Johannes,

io l e r n ^ '.° mS' V°°r 1,61 Joo,lsche volk aai1"

en ernstig op verbetering van hart en leven aangedrongen had In

•y-f* '»"•^«rzxjï'uta

trekking tusschen PnH £8 f J ^ ge ,eel a,,(lere- oneindig verhevener l»ehTd GodTnw vSi ,de« mensch, dan Jood of heiden tSt dusver gekend

Srts :~ï.8

s/sz. ttf*rSa 9' =x*

^ o,sc,0„„ „5 sixrsrjgti

Streckfuss. II. 11 J

42

Sluiten