Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitrusting van het eerste eskader. De gebroeders Pinzon.

In de kleine Andalusische havenstad Palos rustte Columbus nu «ja Kiem

„ uvee caraveelen en een klein transportvaartuig, uit. Nog in de laatste

eskader twee ca avee en en moeilijk^eden te worstelen. De door hem

iWüü^i

ISSSSe

r61S iTnllIliik'8Tns' alles aerecd. Hel kleine eskader was uitgerust en de beEindelijk < o . „n |,Heen. Den 2™ Augustus trokken de zee-

den volgenden dag bepaald was.

DERDE HOOFDSTUK.

Onflekkin» van Haïti. Hispaniola. De Kannibalen. Het goudland. Staatsregeling Ontdekking ^1 |)e caziqlle Gaaca„.gari. Stichting eener volkplanting.

ïwreis' Ontvangst aan het Portugeesehe hof. Lot van Martin,is Alonao Pinzon. Triomftocht van den wereldontdekker door Spanje. Genadige ontvangst aan het hof. Jon*j. Twist met de Portugeesehe kroon. Pauselijke beslissing. Denkbeeldige verdeelingslgn. Toerustingen voor een nieuwen tocht.

,t srarsysr tiTcSBr i&ts»

^lÉtSSSSTSBSS^S

grootendeels felde^leT* licht te plaatsen, de vreesachtigheid der

S!S; (les bJUer, nog ovcWjll. ,l,c

Sluiten