Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mannen van Chili. Samenzwering tegen Pizarro.

jy ■—»' .had l.ij echler door allc l.-i willekeurige

KW,

b i®

E kSf ■$?r^>uSn «■£ voolTiS'StEE «>K! £ï£?r&^Ss^

, PI1 <9Aen Tiim' I *»/ l i • i i J ^P^flKGH 31, (Lil Zij OT) XoildilLT

ut?n j.v) juni I ji 1 ten ge u e van 8 of w>o m m n;/....... 1 1 , °

ZÏZSS?»- 'V«ÏTLSr«

-t&r sst sf^sssfm

rinl "1 \t ",ü",en:. ",aa.r N sP°lle mel de belachelijke "woede der mannen van

~ 5^

'IJt"f,5S II

Ir5:, ï Er11;: rfnfP & ss*.'* *£

Kreet «Lang leve de koning, dood aan den Ivmn'" imt-l-nn

!aarart8eSsCI" Tl» aa?Voe,'in« van lle,Tado- ^ namiddags Ie IJl uur „■ .,i i i - s'-idliouders. Ilun geschreeuw lokte eene meni-te volks

«luuleliik •4i»'"ïa?',w«-.Hng|' " S"1*11"-" ,n0«sl Hoewel hel Sniwoor,!

.i« 4 JS^jü&P"""" 101 -

loen de samengezworenen hel voor het paleis gelegen plein over-taken

S«ï sst & t&X*^ itós

hol pïïebin™ennfn 'e8e"Slan(l ,(i 0lllmü(',''n- drongen de samengezworenen de andef'vl^ltMP^ voflllle.n ziJ lwe? dienaars. Eén hunner hieuw,m zij neder

LïLtsa r Jia„rkreet: #Heip-he,p! ™

maallhirTn lïi™™ i™.'' kreet weerklonk' na afloop van den

het gezelschap van eenige vrienden. Er waren zeker 15 tol 20

Sluiten