Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ElisabetlVs aanleg, karakter en godsdienstige overtuiging.

illipilig

ritirvrr*^1-

nooil op zulk een vroegen leeftijd opgemerkt heb Voor waren ™t,.zo° iels

K kr»k

St!iSgjPB^^gS3^i

schept daarin"niet veel behagen'""wï pmollijke./on V.a?|.nJi8l,eid'■ düch ziJ ingenomen onderwijan- «ellicl.l een weinig*!» siert, ÏEÏT?» t1?" """

M-a™sa 5L£^HS;r"r

= jsj. «rjaLdHriKa$3fê*

^ISriSir^00' 2Ü 'iC" 8U""i8 '",e" "* '«enSochters van h,ar

rd&r£

f^£H-ë£^£^

te bereiken. gewichtige staatkundige doeleinden

Reeds haar eerste regeringsmaatregel toonde, dal zg volstrekt niet aan

Sluiten