Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avonturen en gevaren van Gustaaf Wasa

Rrlhf1 P0,:fyren, sedeukleeker. met het opschrift: «Hier douchte Gust,al

~rt s^ts&stl xree*: r.s tr «tn1, r

m

EiïSrMs, "JSTSiü ssLrt"?%£&&

mlÊÈÊË^iï^

het vwm,l"g| )U|°' Gustua'.- d;11 Perssons brave huisvrouw lucht kree" van

^JfcLr'" *■"* "iel '™8i *D™»'« •*— «»2S

den vl,«el. ,|fe ,|d, „Huilde S^rSuctig ÜiSchoTd ï,TZ

ij™ op. z d',"»ö".;y„ ^gM-lTJa^grigA^

op alle wegen slopen Deensche soldalen rond, die eiken zwervelin-aïnhiplfpn

da. fn Jf°°i .gee"e venrn,r« °ni den """ ''elen leidden, daar zi? wslen «lal Gustaai zich vermomd in die streek ophield 1

Onderweg kwamen Deensche soldaten den wagen te«en- /ii slieten mo.

Sr"*"r- •».ic *«• <**«^0^3^,5!

och zij vonden niets en heten Elfsion zijne reis voortzetten ° ' '

üooi Sn s TVrwSe Xlr^r, »»"**

st.oon.de sijpelde door hel slroo en kleurde de witte sneeuw in helwLn

ooc vallpn . eerfv.°'?e"de Deensche patrouille moest dil noodwendig™het' oog vallen doch gelukkig bemerkte Klfsson nog Ier rechter tiid hel Mne,l« spoor. Me, groole tegenwoordigheid van geesf spronThJ Z dltjE

Sluiten