Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Gregoriaansclie kalender.

WBEmSSSE».1'* """ * milJI,eiJ: ^«nal begunstigde

»elk,Mlm^C&,r„'' C"'80,™! Xl" "asook ^"iMdinoverMnsHmmi™

a^JWS HH5-

«p&af^üSSsükS^^

£3ï£rraHWi».«^S

vielen in hel iaar V»i«i 1 i IU(1 rekenmg weer in orde le brengen,

ce|l| " , , ;'f, 1,82 (le ?«8en van den 5" lol en mei den li» Oclober

Jaar ■<»»> hjlïïnVhrik .11,7 rnv'Vm Stm''" ™" *! ""

pn 9ünn •*.»! ... « * ., , ■*c,jdd| • i/uu, ïouu en lyuo zijn uewonp ïarpn

een "groolé voomiWTlhet Ti' D| ve.rbel.erin« van den kalender was de loenimli.m ,i n' a,ere berekeningen ook aangetoond, dat

(l ° t |'l et volkomen juist waren, tooi. zal die fuut eerst in het jaa F " ,1 8 i rat,Tn, e" ka" dan gemakkelijk verbeterd worden. J redPHP, in . f .verbelenn8 van ^n kalender door godsdienstige beween-

SSEHs^ w *P' %> tósiSSs

= :p£H:iËS?

r.nli'T.te1:1' *•op!'™"- ^ »«»"»«4™ izlï';:L

?an l»l'°lin«'rkSrgnfU' Ml" 8eUmiJJe|M1 '»« '« eene verlioogi'ng

«ara

,an Mlke «oederen. wier bezillere hunne plicl.llii al» leenmannen

Sluiten