is toegevoegd aan uw favorieten.

In hooge regionen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vrouw altijd innemen, maar die toch grof en berekend blijken, als je ze vergelijkt bij in totale-overgave-zwevende mannen, zooals Tolstoj, zooals zelfs Turgénieff ze kon afbeelden, het echte slavische, waar verstand en overleg verdwijnen, alles in een man onderdanig wordt aan dat ééne: het bedwelmd-worden, zich willig eraan overgeven. In haar eerste opvlieging had ze aan haar zuster te Zürich haar ontmoeting geschreven met van Reelen, weergegeven in enkele karakteristieke trekjes. Maar van haar ontving ze terug, per omgaande, een kort-afgebeten brief, dat zusje van alles mocht schrijven, behalve over heeren uit het pension, al waren ze nog zoo opvallend. Ze moest denken, dat 't verblijf te St. Beatenberg diende om te genezen, niet om te flirten. Schrijf me wat je eet en drinkt, hoeveel maaltijden per dag, hoe vaak je rustkuur neemt en op welk uur je wandelt, dat-alles heeft voor mij belang, niet welke soort menschen je ontmoet, waarbij je toch je goede kuurtijd in nutteloos gepraat maar verdoet. Dit nuchter-streng briefje, een praktische verwijzing naar eten en drinken, nog wel van haar zuster, docente in de aesthetika Vaan de universiteit, ergerde haar, deed haar lachen tevens. Het drukte neer haar verlangen naar afwisseling, gezelschap en konverzeeren. 't Is waar, zei ze, het voornaamste blijft: kalm-leven, zoo spoedig