Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in mijn bol is geslagen, — en toch moet het er eens van komen. Is er niets te vinden met molens op de huizen, waarmee elektriciteit wordt opgewekt, warmte voortgebracht, öf als dat niet gaat, dan een centrale stookplaats voor 'n honderd woningen. 't Is een schande, zooals nu de menschen ieder voor zich, nog prutsen en stoken, èn kou lijden erbij. Licht en warmte is misschien zoo goed als voor niets te krijgen. Hier, in Zwitserland, hebben ze watervallen, stroomen, denken zelfs de gletschers daartoe te gebruiken, maar bij ons konden ze de wind nemen, wie weet de golfslag van de zee in regelmatige vloed-en-ebbe-tijden. Wat valt er te doen met 't verschil van waterhoogte in de sluizen ? Is water niet op te voeren en door plots te laten vallen beweegkracht te ontwikkelen ? Enfin, ik ben niet zoozeer ingenieur, meer architekt, maar mij dunkt, er kan veel gebeuren . . .; is nog heel wat uit te vinden. Niet alleen het water keeren, maar ook dÈLt tot dadelijk nut gebruiken. Holland is een mooi land, een frisch land, maar ieder staat nog teveel op zichzelf. Wij voeren onze beste dingen uit, verkwanselen visch en vleesch voor wat prullen, inplaats ons stevig te voeden. Wat krijgen godbeter-'et de arbeiders te eten, wat gebruiken zelfs burgermenschen ? Brood en nog eens brood en wat aardappelen! Allen schimpen op ons

Sluiten