Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt op die manier lang en smal, wat veel tegen, maar misschien ook wel zijn voordeel heeft. Want die lange straten zijn geijkt voor snel-trams. Een nadeel is, wat de ondervinding nog moet uitwijzen, dat die eindelooze straten tochtgeulen zijn. Mogelijk kunnen ze worden gebogen naaide zon, het platte vlak van 'n stad genomen als 'n flauwe halve cirkel, zooals het oude Amsterdam, met in het hart de openbare gebouwen, waarop de dwarsstraten. als stralen aanloopen. Hoofdzaak blijft, zóó peinsde hij voort, dat de tuinkanten op het zuiden, de winkelkanten op het noorden komen, en er niet, zooals nu, aan weerszijden wordt volgebouwd, de stad een verzameling steenen rompen, waar geen zon, geen lucht tusschen kan dringen. Ja wel.... en toch. De menschen zijn nu al bang voor de zon. Die verkleurt het behang, verbleekt het kleed, verbrandt het gordijn, zeggen ze. Maar als 't licht alleen maar op de bloemen vonkt in de serre, en 't geen schade doet aan hun meubeltjes in de kamer, die er achter ligt, zullen ze dit niet meer zeggen. Zeker, zoo kan het!

Hij stond enthoesiast op, het geheele plan klaar voor zijn oogen: ieder huis 'n serre aan de zonnekant, 'n open plaats aan 't noorden voor 't ruwe werk. Maar o o, nu zag hij alweer bezwaren. Die

Sluiten