is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot het uiterste

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wilde behartigen, dan zouden ze met hun drieën nog groote dingen kunnen doen. En voor de blij-starende oogen van den jongen Ghijven wrocht Bergman droomen van enorme ondernemingen. Maar telkens klonk zijn waarschuwende stem: bedenk toch goed, dat ge met drift alles zult verpeuteren. Ge moet een beestje voorzichtig stroopen, anders snij-de er gaten in. Oom Koos voór-voelde dat de winkel en het klanten-bepraten geen werk was voor dien wilden jongen, die op 't veld tusschen peerden en veestapels, onder storm en regen, brandende zon en vries-koude winden zijn weg moest vinden. Want werken kon-ie, woest er zich door heen slaan dat de naden van het veege lijf hem kraakten, sjouwen en zich afbeulen dagen aan-een, maar dan met de idee bezield, dat er weer iets nieuws op til was om zijn ongedurige gedachten in te spannen. En wel met tegenzin liet oom hem nu gaan; er zou te weinig voor die energie te doen zijn in dat sleurige, behoudende plaatsje. Als ie hem maar aan het hoofd van een exportslachterij kon plaatsen, iedere week honderden stuks vee .. . maar zóo ver waren ze nog niet... misschien was 't ,,Hier Boven", wel zoo beschikt. In ieder geval zou het een goede leer-